SEO Website NHA KHOA đạt TOP 01 GOOGLE chỉ trong 06 tháng
Với từ khóa là thị trường mục tiêu địa phương
Chỉ nhận SEO cho duy nhất 01 đơn vị trong 01 địa phương

Ví dụ: từ khóa "Nha khoa Biên Hòa" chỉ nhận SEO đạt TOP 01 GOOLE cho duy nhất 01 Doanh nghiệp / Cơ sở Nha khoa tại Biên Hòa

Chi phí đối với 1 từ khóa chính: (không giới hạn số lượng từ khóa phụ)
- Tháng đầu tiên: 300 usd
   + Tối ưu hóa lại Website đã có sẵn, nếu chưa có Website => sẽ thiết kế Website mới dựa trên nền tảng Google sites (rất mạnh mẽ để đua TOP 01 - Đơn giản nhưng hiệu quả)
   + Cài đặt Boost Rank Alexa đến khi đạt thứ hạng 500.000 Global Rank
   + Cài đặt trên 500 Backlink bền vững, vĩnh viễn, .... Đặt Logo và Backlink tại trang chủ và trang địa phương trên Website www.nhakhoa.asia
- Tháng kế tiếp => cho đến hết 06 tháng: 150 usd/tháng : duy trì và đẩy dần thứ hạng đạt TOP 01 GOOGLE

Từ tháng thứ 06 trở đi không cần SEO tiếp => Cam kết ổn định TOP 01 trong 18 tháng tiếp theo.